Tillgänglig för apputveckling i Göteborg


Jag har jobbat som apputvecklare i Göteborg sedan 2012 och från 2015 erbjudit mina tjänster som konsult via mitt egna bolag. Jag har bland annat hunnit hjälpa bolag så som Collector Bank, Västtrafik, Knowit och Sleep Cycle med apputveckling på plats som konsult.

Med min långa erfarenhet av iOS-utveckling och även utveckling för Android bidrar jag med värde direkt i ett projekt. Mina kompetenser ligger främst inom iOS utveckling, då med Swift, Objective-C, UIKit, SwiftUI men även Kotlin, Java, TypeScript, JavaScript, NodeJS.

På senare år även kommit in på backend-utveckling och kan bygga hela backend-system i TypeScript/NodeJS för Firebase och Firebase Functions.

Som inhyrd utvecklare kan jag både hjälpa till i ett befintligt projekt eller team eller agera tech-lead och ansvara för leverans av högkvalitativa native app-lösningar. Med min erfarenhet har jag koll på de flesta utmaningar som kommer med att bygga appar mot App Store och Google Play.

Tidigare konsultuppdrag i Göteborg


Kontakt